Ce întrebări conţineau cărţile de istorie tipărite după Unirea Principatelor Române - Ana are carti!

Ce întrebări conţineau cărţile de istorie tipărite după Unirea Principatelor Române

În cartea „Istoria româniloru. Biografii româneşci după metoda catehetică pentru clasa a 2-a şi a 3-a primară, şi şcolele săteşti din Principatele unite”, apărută în anul 1860, sunt mai multe întrebări din istoria ţării noastre, precum şi răspunsurile pe care elevii trebuiau să le ofere.
646x404Învăţăceilor li se explica faptul că noua ţară se numeşte Principatele Unite şi că este formată din Moldova şi Ţara Românească. Lor li se arăta ce întindere are acest nou stat şi care este numărul populaţiei, scrie Adevărul.

Întrebare. Cum se chiamă ţeara în care locueşti?

Respuns. Ţeara în care locuesc se chiamă Principatele-Unite.

– Care este întinderea seau mărimea ţerei acesteia şi numerul locuitorilor din ea?

– Principatele-Unite au la 8 1/2 milioane de fălci şi la 5.000.000 locuitori.

– Dar în care anume parte a Principatelor-Unite locuesti?

– În partea ce să chiamă Moldova seau Romănia de dincoace de Milcov.

– Care-i întinderea Moldovei?

– Toată Moldova la un loc este de 3 1/2 milioane de fălci. Ea se mărgineşte spre mează noapte cu Prutul ce o desparte de Basarabia; spre răsărit tot cu Prutul ce o desparte de Basarabia de sus; de Basarabia de jos este despărţită, de Ialpug şi valul lui Trăian; spre meazăzi cu Marea Neagră, cu Siretul, Dunărea şi Milcov, ce vine între Moldova şi ţera Muntenească; Dunărea desparte pre Moldova de Bulgaria. La apus vin munţii Carpaţi, ce desparte ţeara noastră de ţeara Transilvaniei şi de Bucovina.
– Dar totdeauna Moldova au avut asemene întindere?

– Ba pănă în 1812 era cu mult mai mare“, erau primele întrebări din cartea de istorie apărută în anul 1860.

În acest manual apărut la un an distanţă de la Unirea Principatelor se vorbeşte şi despre daci, însă elevilor li se induce ideea că românii nu se trag din poporul dac, ci din romani.

– Dar pe ce tâmpuri era Moldova mai mare decăt ori când?

– Ea era cu mult mai mare decât acum, sânt la 1700 de ani. Pe atunci ea nu se numia Moldova, ce Dacia. Ţeara Daciei cuprindea pe Principatele – Unite şi pre Transilvania, Bucovina, Banatul, pre o mare parte din ţeara Ungurească, pănă în apa Tisei, şi pre Basarabia toată.

– Dar bine ţeara aceasta care zici că se chiema Dacia de ce popor era locuită?

– Ţeara aceasta era locuită de Daci.

– Va să zică tu care locuieşti Moldova, adecă o parte din vechia Dacia, tu eşti Dac?

– Ba nicidecât: Eu sânt romăn!

– Dar Romănii nu vin tot de la Daci?

– Nu; Romănii sănt feciorii poporului celui faimos al Romanilor, care era subt împărătorii de la cetatea Romei, din ţeara care şi astăzi se chiamă tot Italia”.

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Centrul de preferințe pentru confidențialitate


  • Warning: reset() expects parameter 1 to be array, string given in /home/anaarecarti/public_html/wp-content/plugins/gdpr/templates/privacy-preferences-modal.php on line 33

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/anaarecarti/public_html/wp-content/plugins/gdpr/templates/privacy-preferences-modal.php on line 95

    error: Continut protejat Anaarecarti.ro!