Cum este corect: trăznet sau trăsnet? + alte situaţii asemănătoare – Ana are carti!

Cum este corect: trăznet sau trăsnet? + alte situaţii asemănătoare

Pentru unii, cade cu “z” 🙂 … Pentru alţii – cu “s”. Aşa că am apelat la doamna profesoară pentru a ne lămuri cum este corect: trăznet sau trăsnet? Bineînţeles, s-a născut o întreaga discuţie în jurul lui “z” şi “s”, sistematizată mai jos:

(Pentru cititorii grăbiţi 🙂 : CORECT ESTE TRĂSNET!

  1. Înaintea anumitor consoane (sonore și sonante) se scrie s sau z, în funcție, în general, de pronunțarea literară:

– înaintea consoanelor surde p, t, c, ș, f și h se scrie și se pronunță s: despacheta, destăinui, tusșase, desfigura, deshuma;

– înaintea consoanelor sonore b, d, g, j și v se scrie și se pronunță z: zbor, dezbate; zdup, brazdă; zgomot, izgoni; răzjudeca; zvânta, azvârli.

Excepții: se scriu cu s unele neologisme:

derivate (în limba română sau împrumutate) cu prefixul trans-: transborda, transdanubian, transgresiune, transversal;

compuse împrumutate: aisberg, glasbeton, glasvand, jurisdicție;

– alte cuvinte: disident, disertație, premisă, sesiune;

nume proprii: Desdemona;

  1. Înaintea consoanei sonore z se păstrează s în prefixele des-, răs-: deszăpezi, răszice.
  1. Înaintea sonantei r se scrie și se pronunță z: dezrobi.
  1. Se scrie z în unele împrumuturi pronunțate în limba literară actuală ca atare: chermeză (ca bazin etc.).
  1. Înaintea lui l, m, n sunt posibile ambele pronunțări, astfel că singurele reguli particulare privesc:

– prefixul dez-: dezlega, dezminți, deznoda;

– finalele -sm (marasm, pleonasm, sarcasm – inclusiv sufixul -ism: simbolism) și -smă în neologisme (fantasmă, prismă) și derivatele lor (fantasmagoric, prismatic);

– păstrarea consoanei finale a rădăcinii în cuvintele analizabile formate cu sufixul -nic: casnic, josnic (de la casă, jos), snicie (de la casnic), dar groaznic, obraznic, paznic (de la groază, obraz, pază);

– celelalte cuvinte se scriu, unele cu s (slab, desluși, sminti, smântână, snoavă, trosni, plesni, trăsnet), altele cu z (zloată, izlaz, zmeu, izmă, caznă, gleznă).

  1. cvasi- se scrie cu s (cvasitotalitate, cvasiunanim, cvasiunanimitate, cvasiuman) și se citește cu z, dar izo- se scrie și se citește cu z (izofonă, izoglosă, izolexă), ca și concluziv și coroziv, la fel cu concluzie și coroziune.

 

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Centrul de preferințe pentru confidențialitate