Încontinuu sau în continuu? Cuvinte care se scriu aproape identic, DAR înseamnă altceva

Ploua încontinuu sau… în continuu? Lista cuvintelor care se scriu aproape identic, DAR înseamnă altceva

Ca să fiu sinceră, pe canicula asta mie mi-ar fi indiferent cum plouă… doar să plouă!!! Doamna profesoară nu este însă de acord (“Corect este: ploua încontinuu”) şi din “disputa” noastră a ieşit lista de mai jos.

încontinuu sau în continuu

altfel (în alt mod, în caz contrar) (alt-fel) adv. (A procedat altfel./Altfel, mă supăr.)

alt fel (fel diferit) adj. pr. + s. n. (altfel de mâncare)

altfel de (diferit) (alt-fel) loc. adj. (un altfel de om; altfel de oameni)

arborele-vieții (tuia) (reg.) s. m. art.

arborele vieții (schema evoluției omului) s. m. + s. f.

bine-crescut (cuviincios) (copil bine-crescut)  adj. m., pl. bine-crescuți; f. bine-crescută, pl. bine-crescute

bine crescut (dezvoltat bine) adv. + adj. (aluat bine crescut)

Bine-cunoscut sau bine cunoscut

bine-cunoscut (celebru) (scriitor bine-cunoscut) adj. m., pl. bine-cunoscuți; f. bine-cunoscută, pl.                bine-cunoscute

bine cunoscut (știut bine) adv. + adj. (un caz  bine cunoscut de toată lumea)

bineînțeles (desigur) adv. (Bineînțeles că pleacă.)

bine înțeles (priceput bine) adv. + part. (Acest lucru a fost bine înțeles.)

bine-venit (oportun, agreat) (proiect bine-venit) adj. m., pl. bine-veniți; f. bine-venită, pl. bine-venite

bine venit (sosit cu bine) adv. + adj. (bine venit din război)

bună-creștere (politețe) (A dat dovadă de bună-creștere.) s. f., art. buna-creștere (dar: buna lui creștere), g.-d. art. bunei-creșteri

bună creștere (dezvoltare bună) adj. + s. f. (O bună creștere a plantelor se realizează greu.)

Bunăstare sau bună stare

bunăstare (prosperitate) (~a lui a sporit) (-năs-ta-/-nă-sta-) s. f., art. bunăstarea, g.-d. art. bunăstării

bună stare (stare bună) adj. + s. f. (Totul este în bună stare.)

bun-gust (simț estetic) s. n., art. bunul-gust (dar: bunul său gust), g.-d. art. bunului-gust

bun gust (gust bun) adj. + s. n. (Sarmalele au un bun gust de afumătură.)

bun-si(decență) (se poartă cu ~) s. n., art. bunul-si(dar: bunul său simț), g.-d. art.       bunului-si

bun simț (bună intuiție) adj. + s. n. (Are un bun simț al culorilor.)

câteoda(uneori) (-teo-) adv.

câte o da(tempo lent)/câte-o da (tempo rapid) (câte o singură dată) adv. + num.

de altfel (de altminteri) (alt-fel) loc. adv.

de alt fel (de alt soi) (alt-fel) prep. + adj. pr. + s. n.

Decât sau de cât

decât1 adv. (I-a dat mai mult lui decât ei./N-au venit decât doi.)

decât2 conjcț. (Mai mult stă decât muncește.)

de cât prep. + pr./adj. pr. (De cât are nevoie?/De cât timp are nevoie?)

deloc (nicidecum) adv. (Nu plouă deloc.)

de loc (originar; local) prep. + s. n. (Este de loc din București./circumstanțial de loc)

demâncare (mâncare) (pop.) s. f. (S-a dus cu demâncare.)

de mâncare (de mâncat) prep. + s. f. (Dă de mâncare.)

demâncat (mâncare) (pop., rar) s. n. (S-a dus cu demâncat.)

de mâncat prep. + vb. (Dă de mâncat./De mâncat, aș mânca ceva.)

demult (odinioară (S-a întâmplat demult. – răspunde la întrebarea: când?) adv.

de mult (de vreme îndelungată (N-a mai venit de mult. – răspunde la întrebarea: de când?) loc. adv.

demultișor (odinioară) (pop.) adv. (răspunde la întrebarea: când?)

de multișor (de vreme îndelungată) (pop., fam.) loc. adv. (răspunde la întrebarea: de când?)

încât conjcț. (Îl durea atât de tare, încât nu putea vorbi.)

în cât prep. + adj. pr. (În cât suntem astăzi?/În cât timp ai scris?)

Încontinuu sau în continuu

încontinuu (mereu, întruna, fără încetare (Ploua încontinuu.) (-nu-u) adv.

în continuu (-nu-u) prep.+ adj. (în continuu progres)

întrucât (deoarece (A lipsit întrucât era bolnav.) conjcț.

întru cât (în ce măsură (Nu văd întru cât ideea ta ar fi mai bună.) prep. + adv.

lup-de-mare (focă) s. m., pl. lupi-de-mare

lup de mare (marinar) s. m. + prep. + s. f. (nu: lup-de-mare, s. m.)

nicicând (niciodată) (nici-) adv.

nici când adv. + adv. (Nu a salutat nici când a venit, nici când a plecat.)

nicicât (deloc) (rar) (nici-) adv.

nici cât adv. + adv. (nici cât negru sub unghie)

nicicum (deloc) (nici-) adv.

nici cum conjcț. + adv. (Nici cum am spus eu, nici cum ai spus tu.)

nicidecum (deloc) (nici-) adv.

nici de cum adv. + prep. + adv. (Nu vorbește nici de cum a fost primit după absența îndelungată.)

nicioda(în niciun moment) (ni-cio-/nici-) adv. ( Niciodată n-a cântat mai bine.)

nici oda(nici cândva) conjcț. + adv. (Nu l-am crezut nici odată,  nu-l cred nici astăzi.)

nici o daconjcț. + num. (Nu a mâncat azi nici o dată,  darămite de mai multe ori.)

niciodinioa(niciodată) (înv.) (ni-cio-, -ni-oa-/nici-o-) adv.

nici odinioa(-ni-oa-) conjcț. + adv. (Nu m-a ascultat nici odinioară, nu mă ascultă nici astăzi.)

Niciunde sau nici unde

niciunde (nicăieri) (pop.) (ni-ciun-/nici-un-) adv.

nici unde adv. + adv. (Nu s-a dus nici unde a promis.)

nici unu conjcț. + num. (nici unu, nici mai mulți)

niciunul (ni-ciu-/nici-u-) pr. m., g.-d. niciunuia, pl. niciunii; f. niciuna, g.-d. niciuneia, pl. niciunele; g.-d. m. și f. niciunora

nici unul conjcț. + pr. (nici unul, nici altul)

numai (doar) adv. (Are numai douăzeci de ani.)

nu mai adv. + adv. (Nu mai are douăzeci de ani, dar se comportă de parcă atâția are.)

numai ce1 adv. + pr. (Face numai ce vrea el.)

numai ce2 (acum) (pop.) loc. adv. (Numai ce a intrat pe ușă.)

numai ce3 (imediat ce) (pop.) loc. conjcț. (Numai ce a intrat pe ușă, și s-a și apucat de lucru.)

numaidecât (imediat) adv. (A răspuns numaidecât.)

numai de cât adv. + prep. + adv. (A vorbit numai de cât a cheltuit în vacanță.)

Oarece sau oare ce

oarecât (câtva) (rar) adv.

oare cât adv. + adv. (Oare cât costă?)

oarece (ceva) (pop.) adj. pr. invar., pr. invar.

oare ce adv. + pr. (Oare ce mai vrea?)

oarecum (cumva) adv.

oare cum adv. + adv. (Oare cum îl cheamă?)

oda(cândva, imediat, în sfârșit) adv. (A fost odată./O să-ți spun eu odată./Taci odată!/Odată terminată treaba, am plecat acasă.)

o da1 art. + s. f. (o dată memorabilă)

o da2 (o singură dată) num. (o dată pentru totdeauna/o dată în viață/Te mai rog o dată./o dată la două luni)

oricât1 (ori-) adj. pr. m., f. oricâtă; pl. m. oricâți, f. oricâte, g.-d. m. și f. oricâtor

oricât2 (ori-) adv.

ori cât conjcț. + adv. (Cât poate ori cât vrea.)

oricâți (ori-) pr. m. pl., f. oricâte; g.-d. m. și f. oricâtora (nu: oricâtor)

ori câți conjcț. + pr. (Câți pot ori câți vor.)

orice (ori-) adj. pr. invar., pr. invar.

ori ce conjcț. + pr. (Ce poate ori ce vrea.)

Oricine sau ori cine

oricine (ori-) pr., g.-d. oricui

ori cine conjcț. + pr. (Cine poate ori cine vrea.)

oricum (ori-) adv.

ori cum conjcț. + adv. (Cum poate ori cum vrea.)

oriîncotro (ori-, -co-tro) adv.

ori încotro conjcț. + adv. (Du-te acolo ori încotro vrei.)

sărut-mâna (în expresii) s. n.

sărut mâna (formulă de salut/de mulțumire) vb. + s. f.

totoda(în același timp) adv.

tot o da1 adv. + num. (Tot o dată am citit și eu cartea, nu de două ori.)

tot o da2 s. n. + num. (Mănâncă tot o dată pe zi, la o singură masă.)

totuna (la fel) adv. (Mi-e totuna.)

tot una1 (fam.) loc. adv. (Ține-o înainte tot una.)

tot una2 (fam.) adv. + num. (Am văzut tot una, nu două veverițe.)

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Centrul de preferințe pentru confidențialitate


  • Warning: reset() expects parameter 1 to be array, string given in /home/anaarecarti/public_html/wp-content/plugins/gdpr/templates/privacy-preferences-modal.php on line 33

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/anaarecarti/public_html/wp-content/plugins/gdpr/templates/privacy-preferences-modal.php on line 95

    error: Continut protejat Anaarecarti.ro!