Care e diferenţa între “a enerva” şi “a inerva”? Cele mai frecvente confuzii paronimice - Ana are carti!

Care e diferenţa între “a enerva” şi “a inerva”? Cele mai frecvente confuzii paronimice

Paronimele sunt cuvinte foarte asemănătoare sau aproape identice formal, dar al căror înţeles diferă într-o mai mică sau mai mare măsură, ceea ce creează multe confuzii.

Paronimele diferă formal prin unul sau cel mult două sunete, precum: 

-a enerva ( face să-şi piardă sau a-şi pierde calmul, a-şi ieşi sau a scoate pe cineva din fire) 

-a inerva (a produce o stare de excitare a sistemului nervos).

Sau pot fi formate din exact aceleaşi sunete, a căror ordine este schimbată, precum:

-antonimie (raport dintre doi termeni antonimi)  

-antinomie (contradicţie aparent insolubilă între două teze, două legi sau două principii, care se exclud reciproc şi care totuşi pot fi demonstrate, fiecare în parte, la fel de convingător).

Cele mai frecvente confuzii paronimice în limba română sunt:

familial (care aparţine familiei) / familiar (prietenos, comun);

literal (literă cu literă) / literar (care aparţine literaturii);

numeral (determinare numerică) / numerar (bani gheaţă);

original (propriu unui autor) / originar (de origine).

“Adevărul” propune nouă selecţie paronime care creează confuzii în rândul vorbitorilor de limbă română:

scală – placă gradată de la aparatele radio / scară – element de construcţie

lacună – spaţiu gol, lipsă / lagună – lac de litoral

a învesti – a da cuiva o autoritate, o demnitate / a investi – a face investiţii, a plasa un fond

a elida – a înlătura, în scris sau în vorbire, vocala finală a unui cuvânt înaintea vocalei iniţiale a cuvântului următor / a eluda – a evita sau a ignora intenţionat

virtuos – cu multe virtuţi, cinstit, curat / virtuoz – muzician, cântăreţ care stăpâneşte perfect tehnica unui instrument muzical

solidar – care priveşte, care leagă mai multe persoane, fiecare fiind responsabilă de întreaga obligaţie ce revine tuturor, strâns, unit / solitar – izolat, singuratic

eminent – care se distinge prin calităţi intelectuale deosebite, excepţional / iminent – inevitabil, gata să se producă

emigra – a pleca din propria ţară şi a se stabili în altă ţară / imigra – a veni într-o ţară străină 

justitial – de justiţie, al justiţiei / –justiţiar – care face dreptate

libret – text al unei opere muzicale scenice, vocal-simfonice sau al unui oratorio, broşură care conţine un libret sau explicaţia unei pantomime sau a unui balet, carnet eliberat de casele de economii / livret – document eliberat persoanelor care au satisfăcut stagiul militar, cuprinzând situaţia militară şi alte date privitoare la titular

Facebook Comments

Comentarii

  1. Păi nu e chiar așa. A inerva înseamnă distribuirea unui nerv într-un teritoriu anatomic,așa cum a vasculariza înseamnă acelaș lucru pt un vas de sânge.Pt sensul dat de voi se zice că x teritoriu anatomic a primit un influx nervos.

Lasă un răspuns

Centrul de preferințe pentru confidențialitate


  • Warning: reset() expects parameter 1 to be array, string given in /home/anaarecarti/public_html/wp-content/plugins/gdpr/templates/privacy-preferences-modal.php on line 33

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/anaarecarti/public_html/wp-content/plugins/gdpr/templates/privacy-preferences-modal.php on line 95

    error: Continut protejat Anaarecarti.ro!